Close
Coaching zorientowany na cel

Marcin jest propagatorem i prekursorem coachingu prowokatywnego w Polsce. Zapoznaj się z ofertą

Czym jest coaching?

Coaching to specyficzna forma wspierania rozwoju osobistego, mająca określoną metodykę i ramy. Zapoznaj się z najważniejszymi zasadami prowadzenia coachingu

Definicja coachingu

Coaching to rozmowa lub seria rozmów, która ma na celu wsparcie osoby coachowanej w realizacji jej celów przy wykorzystaniu jej zasobów. 

Tym coaching różni się od konsultingu, że coach nie udziela rad, nie proponuje rozwiązań i nie bazuje na własnym doświadczeniu wierząc, że każdy posiada wszystkie potrzebne zasoby do rozwiązania swoich problemów, tylko z różnych przyczyn w danej chwili może nie mieć do nich dostępu. Coach usuwa te blokady.

Coach wspomaga Coachee (klienta) podczas całego procesu, ustala strategię działań i pomaga mu przezwyciężyć napotykane trudności tak, aby efekty pracy były jak najszybsze, trwałe i najbardziej skuteczne. Coaching ma za zadanie przyspieszyć proces uczenia się Coachee i osiągania przez niego nowych kompetencji. Docelowo ma to wpływać na usprawnienie i podniesienie jakości pracy i w konsekwencji życia osobistego.

Coaching to obecnie najszybciej rozwijająca się dyscyplina rozwoju osobistego. Jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa ich rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z Coachee w obszarach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Celem procesu coachingu jest ustalanie konkretnych celów, optymalizacja działań, podejmowanie lepszych wyborów, a przede wszystkim większe wykorzystywanie własnego potencjału.

Jak wygląda proces coachingu?

Proces coachingu ma swój jasno określony początek, przebieg i koniec. Tym różni się od terapii i innych działań tego typu, że jest raczej procesem krótkim i doraźnym z jasno określonym celem. Gdy cel zostaje osiągnięty, proces powinien się zakończyć. Etapy procesu.:

 1. Sesja zapoznawcza to niezobowiązujące spotkanie potencjalnych partnerów procesu coachingowego – Coachee i Coacha, podczas którego ustalane są cele, warunki  i oczekiwane rezultaty.  
 2. Podczas drugiej sesji,  Coach przeprowadza analizę kompetencji, zachowań i środowiska pracy w jakim funkcjonuje Coachee. Każdy Coachee otrzymuje niezwykle przydatne narzędzie diagnozy swojego stylu osobowości – licencjonowany kwestionariusz osobistego stylu zarządzania CSI Corporate Coach U, Steamboat Spring, CO, USA.
 3. Pełny proces coachingowy zakłada przeprowadzenie od 5 do 10 sesji coachingowych, każda trwająca między 30 a 90 minut.  
 4. Odstęp między sesjami jest równie ważny dla procesu coachingowego. Jest to czas inkubacji rozwiązań, wykluwania się kierunków zmiany i dochodzenia przez Coachee do odkryć; to także czas na poszukiwanie zasobów. Dlatego odstęp ten nie powinien być krótszy niż 7 i nie dłuższy niż 21 dni.
 5. Ostatnia sesja jest zawsze sesją podsumowującą.  Końcowy etap to przygotowanie raportu osiągnięć i diagnozy sytuacji w jakiej znajduje się Coachee po zamknięciu procesu coachingowego. 
Dlaczego coaching z Marcinem?

Marcin (ur. w 1972 roku) posiada bardzo szerokie doświadczenie życiowe i zawodowe. Ma przygotowanie zarówno coachingowe jak i terapeutyczne. Jest superwizorem coachów. Jako licencjonowany trener najstarszej organizacji coachów na świecie – Corporate Coach U (Bradenton USA) szkoli nowych adeptów coachingu w formule Coaching Clinic®. Marcin współpracował coachingowo z zarządami największych giełdowych spółek, muzykami, sportowcami. Z wieloma z nich nadal łączy go relacja zawodowa lub przyjacielska. 

Dlaczego coaching prowokatywny

Opisana przez Franka Farrellego terapia prowokatywna stanowi mocną bazę pod specyficzny autorski styl coachingu wypracowany przez Marcina. Opiera się on na trzech praktykach

 • holistyczne podejście –  nie można realizować celu z jednego obszaru w oderwaniu od pozostałych 
 • odważne działania – szybka i trwała zmiana wymaga wyjścia ze strefy komfortu zarówno przez coachee jak i coacha 
 • absolutna uczciwość – szczere i empatyczne podejście coacha pozwala odsłonić prawdziwą przyczynę problemów 

Możliwości

W zależności od wyzwania i preferencji proponujemy różne formy pracy coachingowej

Executive coaching

Coaching kadr menadżerskich (executive corporate coaching),obejmujący:

 • całą kadrę zarządzającą, menedżerów, prezesów (CEO), którzy chcieliby wykorzystać coaching do podnoszenia swoich kwalifikacji

 • szczególnie wartościowych dla organizacji specjalistów zagrożonych wypaleniem zawodowym lub posiadających deficyty komunikacyjne, behawioralne itp

 • pracodawców, którzy chcą wspomóc swoich podwładnych w planowaniu strategicznym firmy oraz procesach zmian biznesowych(tzw. reengineering)

Team coaching

Coaching zespołowy (team coaching), dotyczy pracy zespołów, a w szczególności:

 • problemów, z jakimi spotykają się zespoły podczas wzajemnych kontaktów na płaszczyźnie zawodowej podczas procesu grupowego

 • przełamywania barier wewnętrznych i interpersonalnych

 • generowania nowych pokładów kreatywności dzięki narzędziom takim jak np. strategia Disneya czy ścieżka mistrzostwa

Coaching kariery

Coaching kariery (career coaching) skierowany do:

 • wszystkich osób pnących się po szczeblach kariery
 • osób posiadających poważne dylematy zawodowe
 • tych, którzy pracują w korporacjach lub zastanawiają się nad podjęciem w nich posady
Coaching skills

Coaching Skills – wszechstronny trening umiejętności coachingowych dla menedżerów według licencjonowanego programu Coaching Clinic® amerykańskiej korporacji Corporate Coach U umożliwiający dzięki uznanej metodyce wprowadzenie w organizacji kultury zarządzania coachingowego lub rozpoczęcie drogi uczestnika do uzyskania certyfikatu profesjonalnego Coacha

Cennik

Poniżej znajdziesz przykładowe pakiety sesji coachingowych 

Pojedyncza sesja - 50 minut

W trakcie jednej sesji możemy przeanalizować problematyczną sytuację , rozpoznać obszary do rozwoju, zdefiniować cele lub ustalić plan zmiany bieżącej trudnej sytuacji. W ramach przygotowania do sesji otrzymujesz w cenie krótki wywiad, ankietę oraz profesjonalne testy osobowości. 

Cena sesji –  1000 zł + VAT

Pakiet 3 sesji - 3 x 50 minut

W trakcie trzech sesji możemy przeanalizować problematyczną sytuację , rozpoznać obszary do rozwoju, zdefiniować cele, ustalić plan zmiany bieżącej trudnej sytuacji oraz kontrolować przebieg zmiany.  W ramach przygotowania do sesji otrzymujesz w cenie krótki wywiad, ankietę oraz profesjonalne testy osobowości. Otrzymujesz także możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego w nagłych przypadkach między sesjami. 

Cena za pakiet –  2400 zł + VAT (rabat – 600zł)

Pakiet 5 sesji - 5 x 50 minut

W trakcie pięciu sesji możemy przeanalizować problematyczną sytuację , rozpoznać obszary do rozwoju, zdefiniować cele, ustalić plan zmiany bieżącej trudnej sytuacji oraz kontrolować przebieg zmiany.  Możemy doprowadzić do trwałej zmiany nawyków. W ramach przygotowania do sesji otrzymujesz w cenie krótki wywiad, ankietę oraz profesjonalne testy osobowości. Otrzymujesz także możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego w nagłych przypadkach między sesjami. 

Cena za pakiet –  3500 zł + VAT (rabat – 1500 zł)

Pakiet 10 sesji - 5 x 50 minut

W trakcie pięciu sesji możemy przeanalizować problematyczną sytuację , rozpoznać obszary do rozwoju, zdefiniować cele, ustalić plan zmiany bieżącej trudnej sytuacji oraz kontrolować przebieg zmiany.  Możemy doprowadzić do trwałej zmiany nawyków. W ramach przygotowania do sesji otrzymujesz w cenie krótki wywiad, ankietę oraz profesjonalne testy osobowości. Otrzymujesz także możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego w nagłych przypadkach między sesjami. 

Cena za pakiet –  6000 zł + VAT (rabat – 4000 zł) 

ONLINE!

Teraz wszystkie działania rozwojowe takie jak szkolenia, coaching, konsultacje realizujemy także online – wypełnij formularz, a wyślemy Ci wycenę