Close
Szkolenia i warsztaty

Trener czołowych korporacji

Od 2010 roku Marcin prowadzi szkolenia w formule warsztatowej dla topowych polskich i międzynarodowych korporacji, takich jak Volkswagen, Skanska, Allianz, Makro, Eurocash, PZU, Astra Zeneca, Sheraton,  i wiele innych.

Szkolenia sprzedażowe

Marcin jest autorem metody sprzedaży nieagresywnej NASM™ (non-agressive selling model), który z powodzeniem został wdrożony w wielu firmach przynosząc znaczące zwiększenie zysków. Podstawowe programy:

 1. NASM™ SELLING Intensive – dwudniowe warsztaty sprzedaży nieagresywnej 
 2. NASM™ SELLING Intro –  jednodniowe warsztaty sprzedaży nieagresywnej
 3. NASM™ ACCOUNT PLANNING – warsztaty planowania kluczowych klientów
 4. UP & CROSS SELLING – dwudniowe warsztaty technik dosprzedaży
Szkolenia negocjacyjne

Marcin stworzył program, który stał się czołowym pod względem liczby edycji szkoleniem z twardych negocjacji w Polsce. Najważniejsze programy:

 1. RADICAL NEGOTIATOR™ Intensive – warsztaty dwudniowe
 2. RADICAL NEGOTIATOR™ Intro – warsztaty jednodniowe
 3. RADICAL NEGOTIATOR™ Advanced – trzydniowe warsztaty
 4. BODY LANGUAGE Intensive – dwudniowe warsztaty mowy ciała 
 5. BODY LANGUAGE Intro – jednodniowe warsztaty mowy ciała
Szkolenia zarządcze

Poniżej znajdują się przykładowe programy szkoleniowe z obszaru zarządzania:

 1. PROMANAGEMENT Intro- warsztaty jednodniowe zarządzania sytuacyjnego 
 2. PROMANAGEMENT Intensive – dwudniowe warsztaty zarządzania sytuacyjnego 
 3. GOOD TO BEST – dwudniowe warsztaty przywództwa
 4. LEADERSHIP ACADEMY – pięciodniowy kurs zarządzania i przywództwa 
 5. COACHING MANAGEMENT – dwudniowe warsztaty coachingu managerskiego
Szkolenia trenerskie

Poniżej znajdują się przykładowe programy szkoleniowe dla obecnych lub przyszłych trenerów:

 1. BUSINESS TRAINER & COACH™ – pięciodniowy kurs trenerski 
 2. BUSINESS TRAINER Intensive – dwudniowe warsztaty trenerskie
 3.  BUSINESS TRAINER Intro – jednodniowe warsztaty trenerskie
 4. COACHING CLINIC® – warsztaty coachingu managerskiego

 5. HR PROJECT – profesjonalne projektowanie szkoleń (2 dni)

Szkolenia z efektywności

Poniżej znajdują się przykładowe programy szkoleń z efektywności osobistej. 

 1. TIME MANAGEMENT Intro – jednodniowe warsztaty zarządzania czasem
 2. TIME MANAGEMENT Intensive – dwudniowe warsztaty zarządzania czasem
 3. STRESS MANAGEMENT – techniki pokonywania stresu (1 dzień)
 4. SAMODYSCYPLINA – Jednodniowe warsztaty samodyscypliny
Szkolenia z obsługi klienta

Poniżej znajdziesz szkolenia z obsługi klienta, jakie Marcin realizuje dl największych sieci hoteli i restauracji 

 1. UP & CROSS SELLING – jednodniowe warsztaty dosprzedaży 
 2. VIP CUSTOMER SERVICE – obsługa kluczowych klientów 
 3. PRO CUSTOMER SERVIS – dwudniowe warsztaty obsługi klienta
Personal branding

Marcin w krótkim czasie stworzył mocną markę osobistą w branży szkoleniowej. Marka osobista przydaje się jednak nie tylko trenerom, ale także:

 • ekspertom pragnącym popularyzować swoją wiedzę
 • przedsiębiorcom promującym własny biznes
 • managerom będącym ambasadorami swoich organizacji 
 • prawnikom, lekarzom, bankowcom i przedstawicielom innych zawodów, pragnącym poprzez markę osobistą przyciągnąć nowych klientów
Komunikacja biznesowa

Jednym z najbardziej potrzebnych kompetencji w większości firm jest po prostu efektywna komunikacja. Przykładowe programy:

 1. GŁOS MARKI – dwudniowe warsztaty komunikacji poprzez wartości 
 2. JĘZYK KOMUNIKACJI W FIRMIE – dwudniowe warsztaty zasad komunikacji i współpracy 
 3. ASERTYWNA KOMUNIKACJA – jednodniowe warsztaty komunikacji nieagresywnej
Body language

Marcin jest jednym z bardziej znanych w środowisku biznesowym trenerów mowy ciała. Poniżej znajdują się przykładowe programy z obszaru komunikacji niewerbalnej:

 1. RADICAL NEGOTIATOR™ Intensive – warsztaty dwudniowe
 2. RADICAL NEGOTIATOR™ Intro – warsztaty jednodniowe
 3. RADICAL NEGOTIATOR™ Advanced – trzydniowe warsztaty
 4. BODY LANGUAGE Intensive – dwudniowe warsztaty mowy ciała 
 5. BODY LANGUAGE Intro – jednodniowe warsztaty mowy ciała

Proces szkolenia

Projekty rozwojowe z dobrze zaplanowanymi działaniami około-szkoleniowymi wyróżniają się wydłużeniem okresu pozytywnej motywacji uczestników oraz większym wzrostem i stabilnością rozwijanych kompetencji. Dzięki systemowemu działaniu każdy uczestnik wspierany jest w procesie zmiany przez okres minimum miesiąca. Co więcej, na życzenie, dział HRM otrzymuje istotne informacje o grupie, poszczególnych uczestnikach oraz praktyczne wskazówki co do dalszych działań, zgodnie z poniższym cyklem: 

Jak wybrać dostawcę

Na rynku szkoleniowym wiele firm konkuruje ze sobą o pozycję. Co ma zrobić decydent,  który chce wybrać najlepszą ofertę szkoleniową dla siebie lub swoich pracowników? Na co powinien zwrócić uwagę? Przede wszystkim na trzy istotne kwestie:

Profesjonalny trener

Po pierwsze trener! Należy bacznie się przyjrzeć kompetencjom trenera, który powinien mieć praktyczne doświadczenie w obszarze szkolenia, ale także być specjalistą uczenia dorosłych. Nie ma nic gorszego niż trener teoretyk,  irytujący lub zanudzający uczestników przeciągającym się wykładem.


Dopasowany program

Bardzo ważny jest dostosowany do grupy, zróżnicowany i sprawdzony program szkoleniowy. W uczeniu dorosłych niezwykle istotne dla efektywności mają właściwie dobrane metody szkoleniowe. Program oparty w głównej mierze na metodach podawczych – wykład, prezentacja – to najkrótsza droga do nietrafionej inwestycji.

Doświadczenie

Doświadczenie firmy szkoleniowej. W końcu to ona bierze na siebie odpowiedzialność za realizację projektu. W sytuacji losowej takiej jak na przykład nieoczekiwana absencja trenera, lub problem z salą czy cateringiem tylko profesjonalny dostawca szkoleń będzie w stanie poradzić sobie z trudnościami.